Търся ? Откривам ! Използвам…

Търся ? Откривам ! Използвам… е педагогически инструмент, който позволява на обучаващите да търсят, откриват и използват материали за развитие на трансверсални и лингвистични компетенции за младежи със затруднения в обучението.

Oсвен база данни, съдържаща около 7000 упражнения, групирани и индексирани според определени компетенции, той предлага инструменти за обучение на обучители,място за дискусии и информация относно педагогическите възможности и социалните ценности , на които е базиран проектът ТОИ.

Този сайт е достъпен на четири езика (френски, немски, английски и български). Кликнете върху знамената в горния десен ъгъл, за да изберете език.