Инструменти

Създаването на базата данни ТОИ се базира на резултати от европейски проекти, които сме реализирали от 1998 година насам. Тези проекти са довели досъздаването на четири вида практически педагогически инструменти за развитие на компетенции, и всичко това на много езици :

Вие можете да пристъпите директно към тези ресурси и към обучение за ползването им на този сайт.

Интересуват ли ви тези DVD-та ?

Дисковете с DVD-ROM Ресторант Венеция, Добре дошли в Графовил и Welcome to Graphoville могат да бъдат поръчани на следния адрес :

Euro Cordiale asbl
16, Cité Pierre Frieden
L-6673 Mertert
Luxembourg