Методичека помощ

Ако срещнете проблеми при употребата на ТОИ, можете да погледнете в FAQ, и ако не намерите отговор там, да изпратите съобщение на leonardo.ctu@ulg.ac.be с точно описание на този проблем.

Можете също да попълните въпросника което ще позволи на лицата, занимаващи се с поддръжката на сайта, да го подобрят.