Педагогически подход

По същия начин ли се развиват компетенциите , както се предават знанията ?