Развивани компетенции

В каква референтна рамка се вписват компетенциите, чието развитие очакваме с използването на нашите педагогически инструменти ?