Как работи ?

Достъпните педагогически инструментиes в търсачката ТОИ могат да отговорят на различни нужди от страна на преподавателите или обучителите. Интерфейсът позволява на ползвателя да провежда търсене според въпросите, които си поставя и ситуацията, с която се е сблъскал.

Преследваната цел е двойна :

Всеки видеозапис ще ви позволи да постигнете тези цели, като ви предлага ситуации на обучение, чийто контекст е описан, придържайки към посочените стратегии, за да откриете интересни ресурси. Нужните манипулации са записани и възпроизведени във видеозаписите.

Не забравяйте да пуснете звука.
Quicktime е необходим за гледане на тези записи.

Screencasts