Помощни материали

Нашето отношение към компетенциите, към педагогическия подход, който ги развива , …се базира на ориентири, които според нас са основни :посредничество,самостоятелно изграждане на умения, ключови компетенции,образование и обучение през целия живот …

Представяне на проект ТОИ

Връзки

Този списък не е окончателен, той може да се допълва с педагогическа и методологическа библиография.