Използване

Преди да потърсите ресурсите, необходими за вашите обучителни дейности, ние ви съветваме да прегледате частта Обучение. Това ще ви позволи да направите ефикасно търсене и с познаване на причините.

От тази страница, вие ще имате достъп до базата данни като ползвате различните педагогически инструменти, указани в частта Информация.

Базата данни на ресурсите е качена на независим сървър на Универитета в Лиеж от един от партньорите по проекта.

Базата данни може да бъде допълвана. Ето защо ползвателите, които биха желали да предложат нови ресурси, могат да го направят, като отправят предложението си до Euro Cordiale asbl , който ще прецени дали то се вписва в педагогическите цели на сайта. След валидирането му ще бъде посочена процедура за изпълнение.